İNŞAAL ALL RİSK

Bu sigorta, yol, baraj, köprü, hastane, konut vb. gibi inşaat faaliyetleri esnasında, ön depolama safhasından başlayarak, tahahhüt edilmiş işlerin kabulüne kadar geçecek dönem esnasında, müteahhitin maruz kalabileceği ani ve beklenmedik olaylar neticesinde gerçekleşen kayıp ve hasarları temin eder.

Sigorta bedelini, inşaat konusu malzeme ve işlerin (varsa gümrük, vergi, resim ve harçlar ile nakliye ve işçilik masrafları dahil) değeri ile ayrıca teminat verilmişse inşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve yardımcı yapıların cari piyasa değeri oluşturur.

Teminat süresi, inşaat malzemelerinin inşaat alanına indiği andan itibaren başlar ve inşa edilen yapının işverene teslimatı ile sona erer.

İstenirse ek prim karşılığında, enkaz kaldırma,iş makineleri, inşaat ekipman makineleri ve barakalar-şantiye tesisleri, Uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakşiye masrafları, fazla çalışma ücerleri 3. şahıs mali mesuliyet, hasar sonucu seri nakliye, bakım devresi, grev, lokavt, terör, risklerine karşı da teminat alınabilir.

Genel Şartlar :
İnşaat Sigortaları Genel Şartları
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam19
Toplam Ziyaret85146
Hava Durumu